לקוחותינו מגייסים

ERA מגייסת למגוון של משרות עבור חברות מובילות במשק.
אם אתם מעוניינים להגיש מועמדות לאחת המשרות המפורסמות, אנא בדקו כי הנכם עומדים בתנאי הסף
והגישו מועמדות באמצעות הטופס הנמצא בסוף כל משרה.

מנהל/ת אגף משאבי אנוש, ארגון ומנהל- מועצה מקומית גני תקווה

היחידה אגף ארגון, מנהל ומשאבי אנוש
תואר המשרה מנהל אגף ארגון, מנהל ומשאבי אנוש
דרגת המשרה ודירוגה 40-42 בדירוג המח"ר, או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים
היקף ההעסקה מלאה
כפיפות ארגונית מנכ"ל המועצה

תיאור התפקיד:

ניהול ואחריות כוללת לתחומי משאבי האנוש, הארגון והמנהל במועצה בהיבטים הבאים:

 • ניהול מכלול הפעילויות בתחום הטיפול במשאב האנושי החל מקליטתו של העובד ועד לפרישתו לרבות קביעת מדיניות ואסטרטגיה בתחום כ"א ופיתוח ההון האנושי, והטמעתה בארגון.
 • הובלה וניהול של התהליכים הארגוניים במועצה, לרבות ניהול וריכוז תכניות עבודה של אגפי ומחלקות המועצה ואחריות כוללת לבקרתן ויישומן, גיבוש וכתיבת נהלים, הסדרה וטיוב של שיטות ותהליכי עבודה, גיבוש מנגנוני בקרה ופיקוח.
 • ניהול היבטי המינהל במועצה, בהתאם למדיניות המועצה ומשרד הפנים, חוק חובת המכרזים וחוק התקציב.

מרכיבי התפקיד:

 • משאבי אנוש: ניהול וטיוב תהליכי איתור וגיוס עובדים למועצה (כולל עובדי קבלן), קליטת עובדים חדשים, פיקוח ובקרה על תנאי העסקה ושכר, טיפול ביישום ההסכמים הקיבוציים והפרטניים, תכנון וטיוב תקינת כ"א, קידום וניוד של עובדים כולל בניית מסלולי קריירה, גיבוש וניהול תהליכי הערכת עובדים, אחריות לגיבוש תכניות הכשרה והדרכות (מקצועיות וכלליות) לכלל עובדי המועצה, ניהול מערך דיווח נוכחות, משמעת ויחסי עבודה, פרישה לגמלאות וסיומי העסקה, רווחת הפרט
 • מינהל וארגון: ריכוז ובקרת תהליכי הכנת תכניות עבודה מקושרות תקציב לכלל אגפי ומחלקות המועצה, גיבוש וכתיבת מערך הנהלים במועצה והטמעתם, הסדרת תהליכי ושיטות העבודה בכלל אגפי ומחלקות המועצה באמצעות מערכות מידע תומכות, גיבוש ותכנון מנגנוני בקרה ופיקוח, הטמעתם ויישומם, תכלול וניהול פרויקטים תפעוליים ולוגיסטיים במבני המועצה

כישורים נדרשים

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.
 • יתרון לבעלי תואר אקדמי כאמור באחד מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, מדעי החברה , ייעוץ ארגוני , מנהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית, ניהול וכלכלה , הנדסת תעשיה וניהול / מינהל ציבורי / מינהל חינוכי או בעל תואר אקדמי שני בתחומים אלה.
 • המועמד מתחייב לסיים קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי. קידום דרגה או שכר מותנה בסיום הקורס בהצלחה.

דרישות ניסיון מקצועי וניהולי:

 • 5 שנות ניסיון מקצועי וניהולי לפחות בתחומי משאבי האנוש, פיתוח וייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך הדרכה, ו/או בניהול יחידות/ארגונים בהיבטי ארגון ומינהל.
 • 3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה

דרישות נוספות:

 • כהונה בתפקיד מנהל משאבי האנוש ברשות מקומית – יתרון
 • ניסיון בניהול תפעולי לוגיסטי – יתרון
 • היכרות מעמיקה עם דיני עבודה והסכמים קיבוציים.
 • ייצוגיות, אסרטיביות, יכולת מצוינת לניהול והנעת עובדים.
 • יכולת ליזום ולהוביל תהליכים מורכבים, תכנון אסטרטגי ותכניות עבודה.
 •  יכולת לנהל ממשקי עבודה חוצי ארגון, ניהול מו"מ וייצוג המועצה אל מול גורמי חוץ.
 • יחסי אנוש מעולים, תקשורת בינאישית גבוהה ותודעת שירות גבוהה.
 • יכולת ייזום, חדשנות ופרואקטיביות
 • ראייה רחבה, מתכללת ורב מערכתית
 • יכולת ניתוח וקבלת החלטות, יכולת עבודה בתנאי לחץ, סדר וארגון.
 • אמינות ומהימנות אישית, אחריות, דיסקרטיות ומחויבות לארגון ולתפקיד.
 • עברית ברמה גבוהה וכושר ביטוי מעולה בע"פ ובכתב.
 • שליטה בסביבת עבודה ממוחשבת ויישומי ה office
 • יכולת ונכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

להגשת המועמדות, יש להוריד את טופס השאלון למועמד ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל gius@era-il.com עד לתאריך 26.4.19.

מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת טופס המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן לראיון בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.

המועמדים עשויים להתבקש לעבור מבחני התאמה.

מועמדויות שיוגשו באמצעות 'סוכן חכם' ושלא על פי ההנחיות, לא יתקבלו.

מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.

מבקר/ת פנים לחברת תומר

בהסתמך על הוראות אגף משאבי אנוש, להלן פרטים על משרת מבקר/ת פנים:

תיאור התפקיד:

 • חבר/ת הנהלת החברה
 • אחריות על ביצוע ביקורות בחברה, בהתאם לחקיקה ולהנחיות דירקטוריון החברה
 • בדיקת תקינות החברה מבחינת שמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות בהתאם ליעדי החברה
 • בדיקת ניהול נכסי והתחייבות החברה
 • בדיקת תקינות קבלת ההחלטות בחברה
 • בדיקת תקינותם ויעילותם של נהלי ההתקשרויות בחברה
 • מעקב אחר דוחות מבקר המדינה ויישום ההמלצות
 • נציב תלונות הציבור בחברה- יבדוק את תלונות העובדים, לקוחות וספקים
 • ביצוע כל מטלה ותפקיד בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות בנוגע למבקר הפנים
 • ביצוע כל תפקיד אחר/ נוסף אשר יוטל על ידי המנהל הישיר.

דרישות המשרה

עמידה בדרישות חוק הביקורת הפנימית:

 • יחיד
 • תושב ישראל
 • לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון

השכלה:

 • רו"ח מוסמך/עו"ד מוסמך או בעל תואר ראשון במשפטים, מנהל ציבורי, הנדסה, כלכלה, מנהל עסקים או ביקורת פנימית ממוסד אקדמי מוכר – תנאי סף.
 • תואר שני רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר– יתרון.
 • מבקר פנימי מוסמך CIA)/CCSA/CGAP)- יתרון

ניסיון נדרש:

 • 5 שנות ניסיון לפחות בביצוע ביקורת פנים בחברות ציבוריות/ממשלתיות או בגופים מסחריים גדולים בעלי היקף עסקים משמעותי של לפחות 200 עובדים ומחזור עסקי של 100 מש"ח ומעלה – תנאי סף.
 • ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנים בהתאם לתקני הביקורת המקובלים –תנאי סף.
 • ניסיון בביצוע תהליכי ביקורת בגופים ביטחוניים (מערכת הביטחון/יחידת סמך/חברות ביטחוניות)- יתרון
 • סיווג בטחוני- יתרון (המועמד יידרש לביצוע תהליך סיווג בטחוני נוסף- וקבלתו לעבודה מותנית בקבלת אישור בטחוני).

כישורים נדרשים (מאפיינים ויכולות):

 • יכולת לעבודה עצמאית
 • ייצוגיות, יכולת עבודה מול דרגים בכירים ויכולת הצגת נושא
 • כישורים בינאישיים גבוהים ויכולת לבניית יחסי אמון
 • נחישות ויכולת התמדה בהובלת תהליכים גם בתנאים של סביבה בלתי אוהדת
 • יכולת תעדוף, ניתוח ובקרה
 • ראייה מערכתית, פתיחות וגמישות מחשבתית
 • אחריות אישית, יושרה ואמינות
 • שליטה מלאה ביישומיOffice
 • היכרות עם מערכות מידע כגון: מערכות ERP, מערכות שכר וכח אדם וכיוב'- יתרון

כפיפות:

 • מנכ"ל החברה ויו"ר דירקטוריון החברה
 • בהיקף משרה של 50%

המעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מתבקשים למלא את טופס הגשת המועמדות ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל gius@era-il.com עד לתאריך 5/5/19.

מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.  

סמנכ``ל/ית הנדסה לחברת תומר

בהסתמך על הוראות אגף משאבי אנוש, להלן פרטים על משרה פנויה בחברה:

הגדרת התפקיד:

כללי:

 • כפיפות למנכ"ל, חבר בהנהלת החברה.
 • הגדרת מדיניות ומתודולוגית העבודה באגף ההנדסה.
 • ניהול כלל הפעילות ההנדסית בחברה בהיבטים מקצועיים וניהוליים.
 • מהווה מוקד ידע הנדסי בנושא ההנעה הרקטית בהיבטי התכן והפיתוח, האנליזות ותכן מתקנים ומערכי ייצור למנועים תוך שמירה על חדשנות הנדסית מתמדת.
 • הובלת תהליכי חידוש ושיפור מתמיד בעולם התוכן והתהליכים ההנדסיים של החברה.
 • הגדרת תכנית עבודה של אגף ההנדסה, תוך ביצוע בקרה, מעקב ותעדופים שוטפים.
 • אחריות לקליטה, הכשרה ופיתוח של ההון האנושי באגף ההנדסה.
 • שיפור שיטות ותהליכי העבודה ההנדסיים ואל מול ממשקי העבודה בארגון.
 • שותף/ה בפיתוח וקידום תחומי המו"פ בחברה.

השכלה:

 • תואר ראשון בהנדסת מכונות/אווירונאוטיקה/כימיה וחומרים – תנאי סף.
 • תואר שני – יתרון

ניסיון נדרש:

תנאי סף:

 • ניסיון של 10 שנים בנושא הנדסת הנעה רקטית, מתוכן 7 שנים בניהול הנדסי של מערכות הנעה רקטיות.

יתרון:

 • ניסיון תעסוקתי מחברות ביטחוניות
 • סיווג בטחוני- רמה 1 (המועמד לתפקיד יידרש לעבור תהליך סיווג בטחוני נוסף כתנאי לקבלתו לעבודה)

כישורים נדרשים:

 • יכולת ניהול והנעת עובדים.
 • ראייה מערכתית רחבה.
 • יכולת תכלול ואינטגרציה.
 • יכולות תכנון לטווח הארוך.
 • רגישות סביבתית והבנת מורכבויות פוליטיות.
 • יכולות תכנון לטווח הארוך.
 • יכולת גבוהה לטיפול בנושאים שונים במקביל תוך ירידה לפרטים.
 • יכולת גבוהה של למידה, ניתוח נתונים והסקת מסקנות.
 • גמישות תפקודית וקבלת החלטות בתנאי לחץ ואי וודאות.
 • יחסי אנוש מצוינים.
 • עברית ואנגלית ברמה טובה מאוד.

ממשקי עבודה:

 • מממשקי עבודה פנים ארגוניים – חברי ההנהלה, תפעול, ייצור, איכות, רכש, תפ"י, כספים, מנהלות עסקיות ומטה החברה.

המעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מתבקשים למלא את טופס הגשת המועמדות ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל gius@era-il.com עד לתאריך 10/5/19.

מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.  

ראש מערך רן (במעמד סמנכ``ל) לחברת תומר

בהסתמך על הוראות אגף משאבי אנוש, להלן פרטים על משרה פנויה בחברה:

הגדרת התפקיד:

כללי:

 • מנהל/ת כללי/ת של מערך רן בכפיפות למנכ"ל תומר, חבר בהנהלת החברה.
 • אחראי/ת לקביעת ומימוש תכנית עסקית רב שנתית מול הלקוחות השונים אשר באחריות המנהלת.
 • אחראי/ת לתכנון ומימוש תכנית מכירות וכניסת הזמנות רב שנתית, תוך השגת קצב גידול שנתי.
 • אחראי/ת לעמידה ביעדי רווחיות ותזרים מזומנים של המנהלת.
 • אחראי/ת להכנת הצעות מחיר וסקרי חוזה.
 • אחראי/ת לביצוע תהליכי מו"מ עם לקוחות עד לחתימת חוזה.
 • אחראי/ת לשביעות רצון הלקוח.
 • אחראי/ת לביצוע הזמנות הלקוח, בהתאם לתהליך הפרויקטלי המוגדר בחברה, תוך עמידה במחויבויות החוזיות וביעדי החברה, מכירות, תקבולים, עלויות, איכות, לו"ז, After Sales Service וכניסת הזמנות.
 • ניהול ופתרון בעיות מול גורמי ההנדסה, התפעול, הייצור, משא"ן וכספים על מנת להבטיח עמידה ביעדים העסקיים.
 • ניהול וחניכת ראשי התחומים ומנהלי הפרויקטים הכפופים לו בתחום הניהול הפרויקטלי.
 • מהווה גורם מוסמך במערך רן לנושא רישוי עסקים.

השכלה:

 • תואר ראשון בכלכלה/רו"ח/מנע"ס/לוגיסטיקה/הנדסה – תנאי סף.
 • תואר שני בהנדסה/מנהל עסקים – יתרון.

ניסיון נדרש:

תנאי סף:

 • 5 שנות ניסיון מוכח בניהול תחום עסקים ו/או פרויקטים מערכתיים בגופים מסחריים גדולים בעלי היקף עסקים משמעותי של לפחות 50 עובדים  ומחזור עסקי של 50 מש"ח ומעלה או במערכת הביטחון.
 • ידע והכרת התחום של מוצרים טכנולוגיים במערכות מכאניות כבדות ורב מערכתיות.

יתרון:

 • עבודה מול משהב"ט ותעשיות ביטחוניות בפרויקטים מערכתיים.
 • סיווג בטחוני- רמה 1 (המועמד לתפקיד יידרש לעבור תהליך סיווג בטחוני נוסף כתנאי לקבלתו לעבודה)

כישורים נדרשים:

 • אוריינטציה עסקית ותמיכה כוללת במוצרים.
 • ניסיון ויכולת בבניית תכנית עסקית.
 • ניסיון ויכולת ניהולית של פרויקטים רחבים ומורכבים.
 • יכולת גבוהה בניהול מו"מ בדגש מול לקוחות.
 • היכרות והבנה טכנולוגית של תהליכי פיתוח וייצור בתחומי המוצרים הרלוונטיים למנהלת.
 • היכרות עם לקוחות בתעשייה ובמערכת הביטחון- יתרון משמעותי.
 • יכולות גבוהות של למידה, ניתוח/אבחנה בין עיקר לטפל, הסקת מסקנות ותכנון.
 • יכולת קבלת החלטות בתנאי לחץ ואי וודאות.
 • ראייה מערכתית, יכולת מנהיגות והובלת צוות אורגני ומטריציוני.
 • תקשורת בינאישית טובה ויחסי אנוש מעולים.
 • משימתי/ת ומוכוון/ת תוצאות.
 • כושר ביטוי גבוה בעברית ובאנגלית (כל שפה אחרת- יתרון).

ממשקי עבודה:

 • מממשקי עבודה פנים ארגוניים – מנכ"ל והנהלה בכירה, סמנכ"ל משא"ן, מב"ט, ייעוץ משפטי, סמנכ"ל כספים, שטחי ייצור, סמנכ"ל תו"ב, סמנכ"ל תפעול, ראש אגף הנדסה, מנהל הרכש, מנהל האיכות.

כפיפות למנכ"ל תומר

המעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מתבקשים למלא את טופס הגשת המועמדות ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל gius@era-il.com עד לתאריך 10/5/19.

מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.  

סמנכ``ל/ית תשתיות לחברת תומר

בהסתמך על הוראות אגף משאבי אנוש, להלן פרטים על משרה פנויה בחברה:

הגדרת התפקיד:

כללי:

 • כפיפות למנכ"ל, חבר הנהלה.
 • ניהול מנהלת עסקית: ניהול מקצה לקצה של פרויקטי ההקמה, הבינוי והשיפוץ/בדק בשטחי "תומר" תוך עמידה ביעדי התקציב, לו"ז, איכות ושירות שהוגדרו לכל פרויקט.
 • אחריות מלאה על הקמת תשתיות פרויקטאליות למנהלות עסקיות תוך עמידה באמות המידה הנדרשות ומועדי סיום הבינוי.
 • גיבוש ת"ע שנתית לתשתיות "תומר" ויישומה ע"פ מרכזי תמחיר ותקציב.
 • ניהול והכוונה מקצועית של ראשי התחומים.
 • בניית מוקד ידע של מהנדסי מערכת ושילובם בביצוע הפרויקטים.
 • הצגת תכנית התייעלות וחיסכון ארוכת טווח בתחום התשתיות – LCC.
 • קביעת מדיניות אחזקת התשתיות והנחייה מקצועית – ILS.
 • אחריות לניהול וביצוע הסכמי מיקור חוץ בנושאים הבאים: תכנון, ביצוע, פיקוח וניהול פרויקטי התשתיות.
 • ניהול הנדסי של ארכיון ממוחשב למבנים ושטחים.
 • ביצוע תכנית אב (תמ"א) לשטחי תומר שתיתן מענה מלא לתחזיות התפתחות החברה ולתשתיות העל.

השכלה:

 • תואר ראשון בהנדסת מכונות/הנדסה אזרחית/הנדסת חשמל – תנאי סף.
 • תואר שני במנהל עסקים/הנדסה – יתרון.

ניסיון נדרש:

 • ניסיון של 10 שנים כמנהל תכנון ופרויקטים בתאגיד/מערכת בטחון/ צה"ל- תנאי סף
 • ניסיון של 5 שנים בניהול בכיר (ראש אגף ומעלה) של כ"א בניהול פרויקטים, כולל מנהלי תוכן, מומחים ויועצים חיצוניים- תנאי סף
 • ניסיון מוכח בתחומי: תשתיות, אחזקה, בינוי פרויקטים גדולים- תנאי סף
 • ניהול פרויקטים בתעשייה ביטחונית/צה"ל מערכת הביטחון- יתרון
 • סיווג בטחוני- רמה 1 (המועמד לתפקיד יידרש לעבור תהליך סיווג בטחוני נוסף כתנאי לקבלתו לעבודה)- יתרון

כישורים נדרשים:

 • יכולת ניהול צוות עובדים והובלת פרויקטים ותהליכים כולל הפעלת קבלני משנה וחברות חיצוניות.
 • יכולת קבלת החלטות מורכבות.
 • יכולת ניהול מו"מ.
 • ראיה מערכתית, הבחנה בין עיקר לטפל, יכולת תכנון וכישורי ארגון וסדר גבוהים.
 • הכרות טובה עם מערכות ERP ושליטה בתוכנות ניהול פרויקטים ובתוכנות office.
 • היכרות עם מתודולוגיות ניהול פרויקטים הכולל ידע פיננסי ועסקי.
 • אנגלית ברמה טובה מאוד.

ממשקי עבודה:

 • מממשקי עבודה פנים ארגוניים – הנהלת הארגון, רכש, בטחון, כספים, הנה"ח, ייצור, שינוע, IT, מנהלות עסקיות ,בג"ס, רישוי.
 • ממשקי עבודה חוץ ארגוניים- משרד הביטחון, משרדי תכנון, חברות קבלניות, אדריכלים, מפקחים, אהו"ב, המשרד לבטיחות וגהות, מכבי האש, משרד הבריאות, רשויות רישוי.

המעוניינים להגיש מועמדותם לתפקיד, מתבקשים למלא את טופס הגשת המועמדות ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית,  בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף לכתובת המייל gius@era-il.com עד לתאריך 10/5/19.

מועמדויות שישלחו לאחר המועד, לא יתקבלו.  

מנהל שיווק ופיתוח עסקי

לחברה מובילה באזור המרכז דרוש/ה מנהל/ת שיווק ופיתוח עסקי

התפקיד כולל: ניהול תחום השיווק, גיוס לקוחות חדשים, תפעול המדיה והרשתות החברתיות ועוד.

דרישות:

 • תואר ראשון רלוונטי בתחום- חובה
 • תואר שני- יתרון
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום השיווק
 • תקשורת בינאישית מצוינת
 • יכולת וורבאלית מעולה בעל פה ובכתב
 • ייצוגית, מקצוענות ואוריינטציה שיווקית

רק פניות מתאימות תענינה

תנאים טובים למתאימים

מעוניינים שגם המשרה של החברה שלכם תפורסם אצלנו? אין בעיה.
צרו איתנו קשר ונשמח לספר לכם על שירותי הגיוס, המיון וההשמה שלנו.