לקוחותינו מגייסים

ERA מגייסת למגוון של משרות עבור חברות מובילות במשק.
אם אתם מעוניינים להגיש מועמדות לאחת המשרות המפורסמות, אנא בדקו כי הנכם עומדים בתנאי הסף
והגישו מועמדות באמצעות הטופס הנמצא בסוף כל משרה.

מבקר/ת פנים לחברת ניהול המערכת

לחברת ניהול המערכת דרוש/ה

מבקר/ת פנים

בהיקף משרה מלאה, כפיפות למנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, העבודה בעיר חיפה

חברת ניהול המערכת בע"מ היא חברה ממשלתית אשר הוקמה מכוח הרפורמה בחברת החשמל. החברה אחראית על האופטימיזציה של משק החשמל, ועוסקת בניהול מערכת החשמל הארצית, לרבות קביעת סדר הפעלת תחנות הכוח השונות, העמסת תחנות כח, תפעול מנגנוני סחר בחשמל, תכנון של רשת ההולכה ותכנון ארוך טווח במשק.

תיאור המשרה

בדיקת תקינות פעילות החברה בכל הנוגע לשמירה על החוק, הניהול התקין, טוהר המידות, החיסכון והיעילות בהשגת היעדים העסקיים והציבוריים שנקבעו לחברה ע"י הגורמים המוסמכים, בין היתר, ע"פ התקנים המקצועיים המקובלים, וכלל ההוראות, הנהלים והתפקידים הקבועים בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, ובחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

תחומי אחריות

 1. מיפוי פעילויות החברה והתבססות על סקר הסיכונים של החברה לצורך הכנת תכנית עבודת הביקורת הפנימית
 2. הכנת ויישום תוכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות לעבודת הביקורת הפנימית
 3. עריכת דוחות ביקורת בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות ודיווחם לוועדת הביקורת של החברה
 4. גיבוש מתודולוגיה ועריכת נוהל עבודה לביקורת פנימית אשר יאושר ע"י ועדת הביקורת והדירקטוריון
 5. בחינת תלונות עובדי חברה ומעקב אחר תיקון הליקויים העולים מתלונות כאמור, לרבות בסמכותו לפי חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992.
 6. מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני או של גורמי פיקוח אחרים הרלוונטיים לחברה.

המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים, בין היתר בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, ולחוזר ביקורת פנימית של רשות החברות הממשלתיות מינואר 2019. המבקר הפנימי יעבוד לפי תוכנית עבודה שתאושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון.  

מרכיבי התפקיד

 • בדיקת קיומו של ניהול תאגידי תקין
 • בדיקת תקינות קבלת ההחלטות בחברה
 • בדיקת קיומם של מנגנוני איזונים ובלמים ותהליכי ניהול סיכונים בחברה
 • בדיקת תקינותם של ההיבטים הכספיים בניהול החברה
 • בדיקת קיומם של הוראות ונהלים מתאימים ועדכניים בכלל תחומי פעילות החברה
 • בדיקת תקינותם ויעילותם של נהלי ההתקשרויות בחברה
 • בדיקת תקינותם של תהליכי עבודה (ממוחשבים ואחרים), לרבות ווידוא קיומם של בקרות מתאימות
 • ביצוע כל מטלה ותפקיד בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות בנוגע למבקר הפנים

דרישות התפקיד

תנאי סף

 • יחיד; תושב ישראל; לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 • בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל באחד מהבאים: משפטים, חשבונאות, ביקורת פנימית וציבורית, מנהל ציבורי, כלכלה, מנהל עסקים או הנדסה.
 • בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בעריכת ביקורת פנימית (מתוך 10 השנים האחרונות) ומתוכן לפחות שנתיים כמבקר פנים ראשי או סגן מבקר הפנים, לרבות במיקור חוץ, בארגון המעסיק לפחות 50 עובדים ובעל מחזור עסקים שנתי בשנות הניסיון הרלוונטיות (הכנסות או תקציב) שלא יפחת מ-100 מיליון ₪.
 • ניסיון של 5 שנים לפחות (מתוך 10 השנים האחרונות) בניהול צוות של לפחות 3 עובדים.

יתרונות

 • תואר שני בתחומים הנ"ל ו/או הכשרה רלוונטית נוספת.
 • חבר באיגוד המבקרים הפנימיים בישראל
 • מוסמך ע"י לשכת המבקרים העולמית (CIA- Certified Internal Auditor)
 • ניסיון בביקורת פנימית של גוף ציבורי (גוף המנוי בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים) ו/או חברה ממשלתית ו/או תאגיד מדווח מהווה יתרון משמעותי
 • ניסיון בביצוע סקר סיכונים ו/או מעורבות בתהליכי ניהול סיכונים, לרבות גיבוש תוכניות עבודה של הביקורת הפנימית.
 • ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות וידע ברגולציה הרלוונטית

כישורים ומיומנויות

 • יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ
 • אחריות אישית, יושרה ואמינות
 • יכולת לעבודה עצמאית
 • יכולת קבלת החלטות במצבי מורכבות ותחת לחץ
 • ייצוגיות, יכולת עבודה מול דרגים בכירים ויכולת הצגת נושא
 • כישורים בינאישיים גבוהים ויכולת לבניית יחסי אמון
 • נחישות ויכולת התמדה בהובלת תהליכים גם בתנאים של סביבה בלתי אוהדת
 • יכולת תיעדוף, ניתוח ובקרה
 • ראייה מערכתית, פתיחות וגמישות מחשבתית
 • שליטה מלאה ביישומיOffice ובמערכות מידע

 

להגשת המועמדות, יש למלא את טופס השאלון למועמד ולהעביר קורות חיים מעודכנים בעברית, בצירוף  תעודות השכלה (במידה והתואר מחו"ל יש לצרף אישור הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ), מסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף, על פי ההנחיות הרשומות בטופס השאלון למועמד, עד ליום 6/5/2021.

מועמדויות שישלחו שלא לפי ההנחיות או לאחר המועד, לא יתקבלו.

מובהר בזאת כי החברה מסווגת בדירוג 10 ופועלת בכדי לקבע דירוג זה, אולם קיימת היתכנות כי תסווג בדירוג 8, על פי החלטת רשות החברות הממשלתיות.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור במי מהמועמדים לתפקיד, וכן לבטל או לשנות את ההליך בכל עת.

רק פניות מתאימות תענינה. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מנהל שיווק ופיתוח עסקי

לחברה מובילה באזור המרכז דרוש/ה מנהל/ת שיווק ופיתוח עסקי

התפקיד כולל: ניהול תחום השיווק, גיוס לקוחות חדשים, תפעול המדיה והרשתות החברתיות ועוד.

דרישות:

 • תואר ראשון רלוונטי בתחום- חובה
 • תואר שני- יתרון
 • ניסיון של שנתיים לפחות בתחום השיווק
 • תקשורת בינאישית מצוינת
 • יכולת וורבאלית מעולה בעל פה ובכתב
 • ייצוגית, מקצוענות ואוריינטציה שיווקית

רק פניות מתאימות תענינה

תנאים טובים למתאימים

מעוניינים שגם המשרה של החברה שלכם תפורסם אצלנו? אין בעיה.
צרו איתנו קשר ונשמח לספר לכם על שירותי הגיוס, המיון וההשמה שלנו.