ERA יועצים מובילים שינוי בגופי הבריאות בישראל

ייעוץ ארגוני

בשנים האחרונות ERA פועלת במערכות הבריאות של ישראל, ומסייעת למרכזים רפואיים מובילים בהובלת תהליכים אסטרטגיים, בטיוב התשתיות הארגוניות ובקידום פרויקטים של התחדשות ושינוי וביניהם:

  • ייעוץ אסטרטגי למנהלי אגפים
  • ייעוץ אישי למנהלי מחלקות ובעלי תפקידים מרכזיים נוספים
  • הסדרה ושיפור של התשתית הארגונית (תהליכים, שיטות, נהלים)
  • ביצוע אבחון ארגוני ביחידות השונות
  • פיתוח צוותי עבודה
  • הכשרות מותאמות למאפיינים ולאתגרים הניהוליים הייחודיים במרכזים רפואיים בישראל

המרכזים הרפואיים, עוברים בשנים האחרונות שינויים דרמטיים, אשר דורשים התאמה ושינוי בתפיסות הניהול, השירות ופיתוח ההון האנושי. תהליכי הייעוץ שחברת ERA מובילה הינם מותאמים, מעשיים ומסייעים להובלת שינויים משמעותיים והתייעלות בהתנהלות הארגונית והעסקית.

לתיאום פגישת הכרות עם
הצוות המקצועי של ERA

לחצו כאן

למידע נוסף על תהליכי
הייעוץ הארגוני שלנו

לחצו כאן