ERA המומחים למגזר הציבורי

ERA מהווה גוף ייעוצי משמעותי, בכל הרמות של השירות הציבורי: ממשרדי ממשלה, דרך חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים ציבוריים, ופרויקטים ממשלתיים חוצי ארגונים.

אחד מתחומי המומחיות המרכזיים של ERA הוא ליווי וייעוץ לגופים במגזר הציבורי בישראל. המגזר הציבורי עובר בשנים האחרונות תהליכי שינוי משמעותיים, עם כניסה של נורמות עסקיות מהמגזר הפרטי, תהליכי הפרטה ורפורמות משמעותיות שנועדו להצעיד אותו אל תוך המאה העשרים ואחת.

ייעוץ ארגוני

בין הפרויקטים אותם הובילה  ERA:

  • ליווי תהליכי הפרטה לחברות ממשלתיות והתאמתן מבחינה מבנית וארגונית לפעילות רווחית במגזר העסקי.
  • ליווי הקמת חברות ומיזמים ממשלתיים חדשים.
  • הובלת תהליכים אסטרטגיים ותהליכי פיתוח ארגוני במשרדי ממשלה וגופים ציבוריים
  • טיפול באיחוד מחלקות בשירות הציבורי, משלב האפיון והתכנון ועד הטמעת השינוי בפועל.
  • מיון והערכת אלפי עובדים בשירות הציבורי, בדגש על מערכות הביטחון ובטחון הפנים של מדינת ישראל.

לתיאום פגישת הכרות עם
הצוות המקצועי של ERA

לחצו כאן

למידע נוסף על תהליכי
הייעוץ הארגוני שלנו

לחצו כאן